Κλείνουμε


Το blog αὐτὸ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει μετὰ τὴν 29η Φεβρουαρίου 2012. Ἄλλωστε δὲν ἔχει καὶ λόγο ὑπάρξεως πλέον. Ἀνακοινώνεται σὴμερα, ὥστε ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ
ἐπικοινωνήσει, σχολιάσει, κλπ, νὰ ἔχει τὸ χρόνο νὰ τὸ κάνει.Πόσοι είδαν τη σελίδα

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Ἡ γιορτὴ τῆς μελιτζάνας τὴν σωστὴ ἐποχή

Ἁπὸ τὸ site leonidion.gr πληροφορήθηκα ὅτι τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο πρόκειται νὰ συνεδριάσει σήμερα (11 Ἰουλίου) μὲ θέμα τὴ γιορτὴ τῆς μελιτζάνας. Δὲν γνωρίζω ποιὰ ἀκριβῶς θὰ εἶναι ἡ ἀπόφασι τοῦ ΔΣ. Θὰ ἤθελα μόνο νὰ παραθέσω τὴν εἰσήγησι ποὺ εἶχα κάνει, πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια (30 Σεπτεμβρίου 2009) ἔχοντας διαπιστώσει ὡρισμένα θέματα στὴν γιορτὴ τῆς μελιτζάνας ἐκείνου τοῦ ἔτους. Ἡ πρότασί μου, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:
Ø  Ἡ γιορτὴ τῆς μελιτζάνας, νὰ γίνεται σὲ χρόνο ποὺ  ὑπάρχει παραγωγή τῆς δικῆς μας μελιτζάνας, αὐτῆς ποὺ βγάζει ἡ δική μας γῆ καὶ ὄχι ὅταν δὲν ὑπάρχει ἴχνος της στὸν κάμπο.

Ø  Νὰ καλοῦνται χορευτικὰ συγκροτήματα ἀπὸ ἄλλες περιοχές, ποὺ θὰ παρουσιάζουν τὰ δικά τους τραγούδια καὶ τὸ χορευτικό μας συγκρότημα νὰ προβάλει τὰ τραγούδια μας. Δὲν κάνουμε διαγωνισμὸ χοροῦ. Παρουσίασι τοῦ τόπου μας κάνουμε. 

Ø  Τὰ καταστήματα – ἐστιατόρια τῆς παραλίας, ἑκείνη τὴν ἡμέρα, νὰ σερβίρουν φαγητά ἀποκλειστικά καὶ μόνο μὲ βασικὸ συστατικὸ τὴ μελιτζάνα.

Ø  Νὰ ἐτοιμαστοῦν φυλλάδια ποὺ ἀναφέρονται σ’ αὐτήν. Φυλλάδια ποὺ νὰ περιέχουν καὶ συνταγές, κλπ.

Ø  Νὰ ἐτοιμαστοῦν βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, κλπ τῆς περιοχῆς, ὥστε οἱ ἐπισκέπτες νὰ μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν περιοχή μας.

Ø  Νὰ ἀπαγορευθοῦν ἐντελώς τὰ πυροτεχνήματα.

Ø  Νὰ σταματήσει ἡ χορήγησι ἀδειῶν σὲ μικροπωλητές ἀπό ἄλλες περιοχές.

Ø  Ἡ ἐκδήλωσι νὰ ἔχει ὡς θέμα τὴν παράδοσι τῆς περιοχῆς μας καὶ νὰ γίνονται παράλληλα καὶ ἄλλες ἐκθέσεις, κλπ, μὲ ὑφαντά, τοπικὰ προϊόντα, κλπ
Τὸ τότε ΔΣ δὲν εἶχε ἐγκρίνει τὴν εἰσήγησί μου. Ἐγὼ πάντως ἐπιμένω στὴν πρότασι αὐτή, ἀφοῦ στόχος θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ διαφημισθεῖ ἕνα προϊόν ποὺ θὰ ἀναζητηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες ὡς συστατικὸ τοῦ τραπεζιοῦ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες καὶ ὄχι ὡς ἀνάμνησι πανηγυριοῦ. Καὶ φυσικὰ λιγότερη σπατάλη καὶ καλύτερος ἔλεγχος πάντα συντελεῖ στὴ μείωσι τοῦ κόστους.

1 σχόλιο:

ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ.